01
באוק
2011
544

פיוט-שופט כל הארץ

פיוט מתוך תפילת ראש השנה

להשמעה לחץ על

המשך …

מופעל באמצעות WordPress | תרגום והסבה לעברית - מאסטרגייט
עיצוב: TheBuckmaker. Kredit, Streaming Audio